Biliçlendirme


Halkı bilinçlendirme çalışmaları (konferans, panel,müftülük ve din görevlileri vasıtasıyla vaaz gibi. .. ) çalışmalar var mı?
Platformumuz helal ve sağlıklı gıda bilincini artırmak amacıyla gerek kendi başına ve gerekse sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve her türlü resmi ve özel kuruluşla ortaklaşa olarak kurs, çalıştay, konfrans, panel, sempozyum ve kongre gibi eğitim faaliyetleri düzenlemektedir.

Cevaplayan Uzman: Prof. Dr. Fatih Gültekin


Yetkili Girişi