İstihale (Kimyasal Dönüşüm) 3 – Konya

Çalıştay

Konu: İstihale – Kimyasal Dönüşüm – 3
Tarih: 19 Şubat 2011
Yer: KONYA
Katılımcı sayısı: 12
Moderatör: Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN
Materyal: Video Kaydı

İçerik

  • Monogliserit, digliserit, ve üretiminde bunların kullanıldığı katkı maddelerinin istihale açısından değerlendirilmesi.
  • Hayvansal kaynaklarla ilgili cevaplandırılacak sorular
  • Alkol açısından “Yok Sayılma – İstihlak – ” kavramı
  • Fiziksel Değişim – Buharlaşma
  • Fiziksel Değişim – Arıtma
  • Ürün incelenmesi – Peynir ve Ekmek

Sonuç

Bir önceki çalıştayda “Muhtemelen istihaleye uğramayan” olarak sınıflandırılmış olan gıda katkı maddelerinin durumu netleştirilerek istihaleye uğrayan ve uğramayanlar belirlenmiştir. Ancak fıkhi durumlarının net olarak ortaya koyulabilmesi için “yok sayılma-istihlak-” konusunda ilahiyatçı hocaların bir çalışma yapmasına karar verilmiştir.Fotoğraflar