İstihale (Kimyasal Dönüşüm) 2 – Isparta

Çalıştay

Konu: İstihale – Kimyasal Dönüşüm – 2
Tarih: 15 Ocak 2011
Yer: ISPARTA
Katılımcı sayısı: 20
Moderatör: Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN
Materyal: Video Kaydı

İçerik

  • Prof. Dr. Orhan Çeker: Fıkhi açıdan istihale
  • Prof. Dr. Fatih Gültekin: Fıkıhtaki istihale örneklere genel bakış
  • Prof. Dr. Erdoğan Küçüköner: Peynir ve yoğurt oluşumu
  • Doç. Dr. Levent Başayiğit: Topraklaşma
  • Doç. Dr. Mehmet Akdoğan: Sabun
  • Doç. Dr. Mehmet Aköz: Miski Amber
  • Prof. Dr. Adem Elgün: Şarabın sirkeye dönüşümü
  • Prof. Dr. Fatih Gültekin: İstihale örneklerinin katkı maddelerine yönelik değerlendirilmesi

Sonuç

Programda “İslam hukulunda istihale – kimyasal değişim” konusu İslam hukuku hocalarınca örneklerle anlatılmış ve verilen örnekler diğer branş hocalarınca tek tek irdelenmiştir. Daha sonra hayvansal kaynaklı katkı maddeleri tek tek veya benzer özellikte olanlar gruplar halinde incelenmiş ve üretimleri sırasında istihaleye uğrayıp uğramadıkları tartışılmış ve sonuca bağlanmıştır.Fotoğraflar