Helâl ve Sağlıklı Gıda ile İlgili Temel Sorunlar 3 – Konya

Çalıştay

Konu: Helâl ve Sağlıklı Gıda ile İlgili Temel Sorunlar-3
Tarih: 1 Ağustos 2009
Yer: KONYA
Katılımcı sayısı: 22
Moderatör: Vet. Hek. Erhan BAĞ, Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN

İçerik

Çalışma gruplarının çalışmaları değerlendirilmiş ve neler yapılabileceği tartışılmıştır.

Sonuç

Çalışma gruplarının hazırlayacağı raporları 2009 sonu veya 2010 başı itibariyle Konya’da iki günlük bir çalıştayda tartışmasına karar verilmiştir.