İstihlak: Gıdalarda Alkol ve Maya Kullanımında İstihlakın İşletilmesi – Konya

Konu: İstihlak: Gıdalarda alkol ve maya kullanımında istihlakin işletilmesi

Tarih: 22 Aralık 2013

Yer: Konya

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Murat Şimşek

Organizasyon: Doç. Dr. Mehmet Akbulut, Yrd. Doç. Dr. Murat Şimşek

Katılımcı Sayısı: 13

Sunum

Gıdalarda Alkol ve Maya kullanımında İstihlakin İşletilmesi Sorunu - Yrd. Dr. Murat ŞİMŞEK

Sonuçlar

  1. Aromalar, bazı katkı maddeleri veya gıdaların üretim sürecinde alkolle muamele olması ve daha sonra alkolün uçurularak toz şeklinde elde edilmesi sonucunda ortaya çıkan ürünün kullanılmasında bir mahzur yoktur.

  2. Elma, üzüm ve nar suyu gibi meyve sularının üretiminde berraklaştırmak amacıyla helal kaynaklı olmayan jelatinin kullanılması ve bu meyve sularının tüketilmesi caiz değildir.

  3. Tüketilmesi caiz olmayan bir katkı maddesi gıda ürünlerine katılsa ve katıldığı gıdanın üretimi esnasında istihaleye uğramaz ise o ürünün tüketilmesi caiz değildir.

  4. DNA kaynağı olarak domuz kullanılmaması şartıyla rekombinant DNA teknolojisi ile üretilen mikrobiyal ürünlerde istihale gerçekleşmektedir.

  5. Doğrudan domuz kaynaklı veya domuz DNA’sı kullanılarak rekombinant mikroorganizmalarca üretilen enzimlerin (kimozin) üretimi mümkün olmakla beraber teknik ve ticari olarak tercih edilmemektedir. Çünkü domuz kimozininin sütlerde pıhtılaştırma etkisi düşüktür (sığırlarda % 100, domuzlarda % 25). Dolayısıyla mikrobiyal mayalarla üretilen peynirler konusunda problem yoktur.

  6. Mikrobiyal olmayan şirden ve mide kaynaklı peynir mayalarında domuz menşeli olanlar kullanılamaz.

  7. 12-13 Ocak 2013 tarihli Çalıştayda alınan kararlardan 3. Maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi kurulun çoğunluğu tarafından kabul edimiştir:

Madde 3. Kola, gazoz ve benzeri içeceklerin üretiminde koruyucu veya çözücü olarak kullanılan eser miktardaki etil alkolün, helal olan maddelerden başka bir alternatifinin bulunmaması halinde, üretimin gerektirdiği miktarda (QS) kullanımı şüpheli olduğu için tavsiye edilmez.

ŞERH: 3. Maddenin şu şekilde düzenlenmesini uygun görüyoruz:

Kola, gazoz ve benzeri içeceklerin üretiminde koruyucu veya çözücü olarak kullanılan eser miktardaki etil alkolün, helal olan maddelerden ona eş değer başka bir alternatifinin bulunmaması halinde, üretimin gerektirdiği miktarda (QS) kullanılması caizdir. (Prof. Dr. Saffet KÖSE – Yrd. Doç. Dr. Murat ŞİMŞEK)

8. 12-13 Ocak 2013 tarihli Çalıştayda alınan kararlardan 7. Maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi kurul tarafından oy birliğiyle kabul edilmiştir:

Madde 7- Domuz ve insan harici kaynaklardan elde edilen katkı maddeleri istihale gerçekleşirse kullanılabilir. L-sistein üretiminde istihale gerçekleşmektedir.Fotoğraflar