Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Yaşam Sağlıklı Toplum Sunumu

Sakarya AGÂH Sosyal Gelişim Derneği HSG komisyonu tarafından hazırlanan ve ilk etapta il genelindeki orta öğrenim kurumlarındaki tüm öğrencilere ulaşmayı amaçlayan, ’’Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Yaşam Sağlıklı Toplum’’ başlıklı sunum pilot uygulama olarak, Sakarya Fen Lisesi, Sakarya Anadolu Lisesi, Sakarya Cemil Meriç  Sosyal Bilimler Lisesi ve Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan izin doğrultusunda, adı geçen okullarda Şubat-Mart ayları içinde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mustafa Kösem, Prof.Dr. Mustafa Altındiş, Doç. Dr. Ertuğrul Güçlü ve Yard. Doç. Dr. Hayrullah Yazar’dan oluşan HSG komisyonu üyesi öğretim üyelerinden her biri adı geçen okulların birinde sunum öncesi tanıtım konuşmaları ile HSG komisyonunun çalışmaları ve sunumun amacı hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı sunumlara ilgi genel olarak canlı idi.

Bundan sonraki aşamada, muhatap alınacak öğrenci profilinin, orta okul 7 ve 8. Sınıfları da içine alacak şekilde genişletilmesi ve il genelindeki tüm ortaöğrenim seviyesindeki okulları kapsaması amaçlanmış olup, uygulama bir proje dahilinde Milli Eğitim Müdürlüğü’nün doğrudan desteği alınarak, okullara ulaştırılacak CD, ya da youtube linki (https://www.youtube.com/watch?v=p7HB_BjRGFQ) üzerinden sınıf öğretmenlerince 7.8 ve 9. sınıfların tümünde gösterilip, peşi sıra yapılacak test sınavı sonuçları ile birlikte okul raporu şeklinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilmesi planlanmaktadır.


Yetkili Girişi