TÜBİTAK’tan Gıda Katkı Maddeleri Üretiminin Geliştirilmesine 3 milyon TL’lik Hibe Proje Çağrısı

TÜBİTAK, 1511 Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında gıda katkı maddeleri üretiminin geliştirilmesini 3 milyon TL hibe ile destekleyeceğini duyurmuştur.
Gıda sanayileri girdileri arasında önemli yere sahip olan katkı maddelerinin üretimindeki azlık ve teknolojik gerilik ve dışa bağımlılığının azaltılmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarının değerlendirilmesi hibe proje çağrısının amacını oluşturmaktadır.
Hammadde ve atıklardan gıda katkı maddeleri ve yardımcı maddelerin iyileştirilmesinde kullanılacak tıbbi ve aromatik bitki ekstraktları, konvansiyonel ve biyoteknolojik yönetemlerle geliştirilecek Ar-Ge çalışmaları çağrı kapsamında değerlendirilecektir.

Hibe Destek Oranı: Büyük Ölçekli Kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 hibe şeklinde verilmektedir.
Son Başvuru Tarihi: 12 Ocak 2015 (17:30)

Detaylar için:
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1511-gida-2014-gkm-01.pdf

Yetkili Girişi