HAZIR SULARIN İŞLEME PROSEDÜRLERİ VE HİJYEN

Tamer Gülgeç

Aysu Kalite Güvence Müdürü, ISPARTA

 

Su, doğada var olan tüm canlıların hayatını devam ettirebilmeleri için gerekli olan, tadı ve kokusu olmayan bir maddedir.

Dünyadaki toplam su miktarı 1.4 milyar km³‘tür. Bu suların %97,5’i okyanus ve denizlerde tuzlu su olarak, %2,5 ‘i ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunmaktadır. Bu kadar az olan tatlı su kaynaklarının da %90’ı kutuplar ve yer altında bulunmaktadır. Geri kalan kısmı da günlük hayatımızda kullanılmaktadır.

Bu devasa hacim içindeki sınırlı kaynaklar  birbirini tetikleyen faktörler nedeniyle hızla tükenmektedir.


Nüfus artışının yoğun, su kaynaklarının yetersiz olduğu bölgeler gerçek bir susuzluk tehdidiyle karşı karşıyadır.
Halen dünyada su tüketiminin yaklaşık yüzde 70'ini tarımsal sulama oluşturmaktadır. 

Araştırmalar mevcut su rezervinin, 2050'de yaklaşık 9 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamasının imkansız olduğunu gösteriyor.

Su vücudumuzdaki organ, doku ve eklemlerin en önemli ve temel bileşenidir. Vücudumuzdaki her organın varlığı suya bağlıdır. Vücudumuzun %75'i sudan meydana gelmiştir. Beynin %85'i, kanın %90'ı, kasların %75'i, böbreklerin %82'si ve kemiklerin %22'si sudur. 

Bu temel unsurları düşündüğümüzde sağlığımız açısından günde en az 2 lt su tüketilmelidir.

 

AYSU SU FABRİKASI

GENEL TANITIMI, ÜRETİM PROSESİ VE HİJYENİ

Aysu fabrikası 1996 yılında kurulmuş olup 7.500 m² kapalı alan ve 11.000  m² açık alanıyla toplam 18.500 m² arazi içerisinde  yer almaktadır. Aysu doğal su kaynağı,Toros Dağları’nın el değmemiş eteklerinde yoğun yerleşim bölgelerinin uzağında, denizden 1.108 metre yükseklikte yer almaktadır.Türkiye’nin ikinci büyük kaynağına sahip olup kaynak fabrikanın içinde yer almaktadır. Türkiye’de çok az sayıda olan bu özelliği ile üretim kaynağında yapılmaktadır. Yani doğal kaynak suyunun özelliği bozulmamaktadır. Hijyen kurallarına uygun olarak  tam otomatik makinelerle el değmeden üretim yapılmaktadır.

Suyumuzun analiz değerlerine bakıldığında PH derecesi  8,3 ile Türkiye’deki en iyi kaynak sularından birisidir.Yurdumuzun en büyük kapasiteli ve zengin mineral yapısına sahip kaynaklarından biri olma özelliği taşımaktadır.

Fabrikamızda filtre sisteminde ultrafiltrasyon (UF) filtre kullanılmakta olup 0,02 µ su bulanıklığına kadar filtreleme işlemi yapılmaktadır. Bu da suyun doğal yollarla filtreleme işlemi yapılarak kimyasal herhangi bir işleme maruz kalmadan üretildiğinin delili olmaktadır.

Fabrikamızda hijyen en üst seviyede olup tüm personel işe başlamadan önce işçi kıyafetlerini giyip sonrasında ellerini dezenfekte edip işe başlamaktadır.

Hazır ambalajlanmış sularımız pet şişirmeden başlayıp, dolum, etiketleme,paketleme ve paletleme kısmında kadar el değmeden tam otomatik makinalarda el değmeden  üretilmektedir.

Su hatlarını, su tanklarını, pet şişeleri ve damacanaları  dezenfekte etmek amacı ile ozonlu su kullanılır.

Ozonlu su, 2 oksiyen molekülünün (O2)yüksek voltajda elektrik verilerek, oksijen molekülünün bozunarak kararsız yapı olan ozona (O3) dönüşür.Ozon belirli bir süre sonra zararlıları yok eder.Tekrar oksijen molekülüne  dönüşür. 

Günlük denetimler, en son teknoloji ile donatılmış laboratuarda tecrübeli uzman kadrolar ile gerekli kimyasal ve mikrobiyolojik testleri günlük olarak gerçekleştirmektedir.

Ayrıca her ay düzenli olarak Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ürünlerimizden numune alınıp Halk Sağlığı Müdürlüğü Laboratuarlarında  bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yapılmaktadır. Analiz  sonuçlarında şimdiye kadar her hangi bir  bakteriye veya uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.

Aysu Kalite Güvence Sistemi İngiliz NQA firması tarafından denetlenip,tescil edilmektedir.

Kalite belgelerimiz :

ISO 9001:2008 (Kalite Yönetim Sistemi)

ISO 22000:2005 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi)

0,33 lt-0,5 lt-1,5 lt-5,0 lt-bardak-damacana akış şemaları

  0,33 lt-0,5 lt-1,5 lt pet şişe üretimleri tek makine üzerinde kalıp değiştirilerek yapılmaktadır.istenilen ürün çeşidine göre kalıp değişmektedir.Makinenin devri saatte 19.200 adet/şişedir.

  5,0 lt üretimi tek makine ile yapılmış olup, 0,33 lt-0,5 lt-1,5 lt makinesinin aynısı olup makinenin devri saatte 2.000 adet/şişedir.

  Bardak makinesi tek makine olup tüm işlem tek makine üzerinde olmaktadır.makinenin devri saatte 4.500 adet/şişedir.

  Damacana makinesi tek makine olup tüm işlem tek makine üzerinde olmaktadır.makinenin devri saatte 750 adet/şişedir.

 

Ek:

1-İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe Göre Analiz Parametreleri

2-Kaynak Suyu Üretim İzin Belgesi

3-Kaynak Suyuna Esas Analiz Sertifikası

4-ISO 9001:2008 Kalite Belgesi

5-ISO 22000:2005 Kalite Belgesi

6-Pet Şişe-Damacana-Bardak Üretim Prosesi Resimleri

7-Üretilen Mamül Ürün Resimleri